System weryfikacji 3M E-A-Rfit

Chociaż codziennie narażeni jesteśmy na hałas, niekoniecznie mamy świadomość zagrożeń jakie za sobą niesie. Utrata słuchu staje się chorobą cywilizacyjną, dlatego też akcja 3m jest zakrojona na szeroką skalę, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort Państwa pracowników wprowadziliśmy do naszej oferty usługę pozwalającą na weryfikację właściwego doboru ochron słuchu:

Przeciwdziałanie utracie słuchu z Systemem Weryfikacji Ochrony Słuchu 3M™ E-A-RFit™ w trzech krokach:

System weryfikacji E-a-r fit krok 1

krok 1: Weryfikacja dotychczas stosowanych ochron słuchu.

Pracownik samodzielnie instaluje wkładki przeciwhałasowe.

Pozwala to na uzyskanie informacji o właściwej ich aplikacji,
bądź konieczności przeprowadzenia dodatkowego szkolenia.

System weryfikacji E-a-r fit krok 2

krok 2: Wykonanie badania, które pozwala na ustalenie osobistego wskaźnika tłumienia (PAR, ang. Perosnnnalized Attentuation Rating) dla danego pracownika.

Otrzymujemy informacje nt. poziomu redukcji hałasu dla określonej wkładki przeciwhałasowej.

Badanie jest realizowane za pomocą specjalnego mikrofonu pomiarowego. Po zaaplikowaniu przez badanego wkładki, technik podłącza jeden mikrofon do wkładki, a drugi pozostawia na zewnątrz ucha w celu dokonania pomiaru poziomu hałasu wewnątrz ucha i na zewnątrz. W efekcie otrzymujemy wynik pomiarów dla siedmiu częstotliwości od 125 do 8000 Hz. W ten sposób można dokładnie ustalić poziom realnej ochrony, jaką poszczególne wkładki zapewniają danemu pracownikowi.

System weryfikacji E-a-r fit krok 3

 

krok 3: Odnotowanie danych w dokumentacji.

Wartości osobistego wskaźnika tłumienia (PAR) są automatycznie rejestrowane.

Otrzymujemy zatem czytelny raport przygotowany dla danego pracownika, co pozwala nam na wybór optymalnego rozwiązania.

Kopie wyników otrzymuje także pracownik służby BHP odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie redukcji ochrony hałasu.

 

Obejrzyj film o Systemie 3M™ E-A-RFit™:


e-a-rfit film

Drukuj