strzalka
  strzalka  Prywatnosc

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROBOD SA  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.robod.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron ROBOD SA.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

Administrator danych osobowych
Zgodnie z treścią Rozporządzenie 2016/679  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej “RODO”) ROBOD SA z siedzibą przy ul. Trakt Św. Wojciecha 223/225, 80-017 Gdańsk, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Państwa, w dedykowanym formularzu. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w  serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez ROBOD S.A. w następujących celach: a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ) b) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) f) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku zapisania się przez Państwa do newslettera podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionego newsletter-a. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. adresu e-mail– jest Pana/Pani zgoda (art.6 ust.1 lit.a) RODO), która może zostać w każdym czasie wycofana, m.in. kontaktując się pod wskazanym powyżej adresem e-mail. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania newsletter-a do czasu cofnięcia zgody.

Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dane będą przetwarzane przez okres retencyjności, dostępny do wglądu siedzibie ROBOD S.A.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez ROBOD S.A. danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

Sprzedający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania oraz nie przekazuje danych poza terytorium Polski.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ROBOD SA . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią ROBOD SA. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

Ujawnianie/przekazywanie danych osobowych
Zebrane przez ROBOD SA  dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ROBOD SA  w celach związanych z Państwa obsługą. Indywidualne/dedykowane realizacji usług niektórych klientów.

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

Newsletter
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionego newsletter-a. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. adresu e-mail– przez ROBOD S.A. jest Państw zgoda (art.6 ust.1 lit.a) RODO), która może zostać w każdym czasie wycofana, m.in. przez kontakt na adres mailowy marketing@robod.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania newsletter-a do czasu cofnięcia zgody.

 

 

Drukuj