Pomiary czynnikow szkodliwych

lemitor1 lemitor 2 lemitor3 lemitor4 lemitor5


 
                                                    

 

Mając na celu zaoferowanie Państwu możliwie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa zakładzie rozszerzyliśmy zakres naszej oferty o wymagane przepisami prawa pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy. Oferujemy Państwu możliwość wykonania na stanowiskach pracy następujących akredytowanych pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych: 
 
               - zapylenie
               - stężenie substancji szkodliwych
               - natężenie oświetlenia elektrycznego 
               - mikroklimat
               - hałas 
               - drgania mechaniczne

Oferowane usługi wykonywane są we współpracy z akredytowanym Laboratorium Badawczym.

W przypadku zainteresowania ofertą
w celu omówienia szczegółów związanych z realizacją pomiarów, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w oddziałach ROBOD SA lub kontakt:
 
                                                                                     e-mail: porady@robod.pl
                                                                                            tel. 58 321 98 57

   


Drukuj