strzalka
  strzalka  Konto

Twoje dane osobiste :

* - pole wymagane

Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin serwisu www.robod.plPodane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez ROBOD SA z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS73498, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 573 200 PLN. NIP 583-25-63-839 (dalej jako ROBOD SA). ROBOD SA informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, podanych przez Państwa w dedykowanym formularzu. Wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się w serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez ROBOD S.A. w następujących celach: a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ) b) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) f) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przetwarzane przez okres retencyjności, dostępny do wglądu siedzibie ROBOD S.A. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez ROBOD S.A. danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzedający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania oraz nie przekazuje danych poza terytorium Polski. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia oraz wykonywania umowy oraz do dokonania oceny ryzyka – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody. Zebrane przez ROBOD SA dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ROBOD SA w celach związanych z Państwa obsługą.

Produkt miesiąca

Do końca promocji :