strzalka
  strzalka  Kontakt

Kontakt

 

 

Siedziba główna spółki:

80-017 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 223/225

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30
Uwaga: nowe godziny pracy!

 

tel.: 512 039 296
tel.: 600 938 690
tel.: 58 321 98 44
tel.: 58 321 98 41

 

 

 

 

 

 

Biuro Zarządu:
tel.: 58 321 98 98

 

Infolinia 801 509 709
Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.


e-mail: info@robod.pl
www.robod.pl


NIP 583-25-63-839
Kapitał zakładowy: 5 573 200 PLN
Kapitał zakładowy wpłacony: 5 573 200 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073498


 

 

 

Szczecin
70-661 Szczecin
ul. Gdańska 16b

tel.: 91 462 34 46
tel./fax: 91 462 32 00
e-mail: szczecin@robod.pl

 

Godziny


otwarcia:
Poniedziałek-Piątek:
7.30-15.30


 

Gdynia
81-506 Gdynia
ul. Stryjska 24

tel.: 58 664 85 72
tel. 606 213 166
e-mail: gdynia@robod.pl

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek:
7.30-15.30
Katowice
40-203 Katowice
Al. Roździeńskiego 170

tel.: 32 260 25 40
fax: 32 260 18 56
e-mail: katowice@robod.pl

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek:
7.30-15.30


 

Wrocław
51-180 Wrocław
ul.Kaczeńcowa 2/4-6

tel./fax: 71 359 19 08
tel. 602 691 354
e-mail: wroclaw@robod.pl

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek:
8.00-16.00

 

Białystok
15-191 Białystok
ul. Fredry 5
Nowy adres sklepu

tel.: 85 745 56 77
tel.: 606 886 241
e-mail: bialystok@robod.pl

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30
Uwaga: nowe godziny pracy!


 

 

 


 

   

 

 

 

Wyślij zapytanie

* - pole wymagane
Zgadzam się na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej. W tym celu udostępniam ROBOD SA swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego/ stacjonarnego.
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: marketing@robod.pl

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez ROBOD SA z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS73498, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 573 200 PLN. NIP 583-25-63-839 (dalej jako ROBOD SA). ROBOD SA informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, podanych przez Państwa w dedykowanym formularzu. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.
Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez ROBOD S.A. w następujących celach: a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ) b) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) f) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane będą przetwarzane przez okres retencyjności, dostępny do wglądu siedzibie ROBOD S.A.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez ROBOD S.A. danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Sprzedający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania oraz nie przekazuje danych poza terytorium Polski.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia oraz wykonywania umowy oraz do dokonania oceny ryzyka – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Zebrane przez ROBOD SA dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ROBOD SA w celach związanych z Państwa obsługą.

Infolinia

801 509 709

koszt połączenia

zgodny z taryfą operatora

Sklep internetowy:
tel.: 606 213 166

Dział sprzedaży:
tel.: 58 321 98 40

Przedstawiciele handlowi:
tel.: 58 321 98 68

Dział outsourcingu:
tel.: 58 321 98 75

Dział zaopatrzenia i logistyki:
tel.: 58 321 98 30

Dział utrzymania ruchu:
tel.: 58 321 98 81