Czy wiesz że... piktogramy w odzieży roboczej

Parametry ochronne odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej powinny być przedstawione za pomocą znaku graficznego. Piktogramy wraz z opisami pokazuje tabela poniżej.

Odzież ochronna chroniąca przed złymi warunkami pogodowymi

Odzież sygnalizacyjna o intensywnej widoczności

Odzież ochronna chroniąca przed zimnem

Odzież antystatyczna

Odzież ochronna chroniąca przed ciekłymi produktami chemicznymi

Odzież chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową

Odzież zabezpieczająca przed wciągnięciem w wirujące elementy

Odzież dla strażaków

Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym

Odzież chroniąca przed mikroorganizmami

Odzież gazoszczelna

Typ 1 - Odzież zabezpieczająca cały organizm, posiadająca cechy gazoszczelności

Odzież gazoszczelna

Typ 2 -  Odzież zabezpieczająca cały organizm, nie spełniająca wymagań norm szczelności przed wnikaniem niebezpiecznych substancji, poprzez nadciśnienie wewnątrz kombinezonu

Odzież gazoszczelna

Typ 3 – Odzież chroniąca przed strumieniem cieczy

Odzież gazoszczelna

Typ 4 – Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy

Odzież gazoszczelna

Typ 5 – Odzież chroniąca przed pyłami

Odzież gazoszczelna Typ 6 – Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą

Odzież chroniąca przed przecięciem i przekłuciem

Odzież chroniąca przed czynnikami mechanicznymi

Odzież ochronna chroniąca przed gorącem i/lub płomieniem

  A - niepalność

  B - ciepło konwekcyjne

  C - promieniowanie cieplne

  D - rozpryski płynnego aluminium

  E - rozpryski stopionego żelaza

 

 
Drukuj