Analiza kosztów

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi analizy kosztów użytkowanych rozwiązań na stanowiskach pracy, która może przyczynić się nie tylko do optymalizacji kosztów, ale również bezpieczeństwa i komfortu użytkowaników. 

W ramach usługi analizy kosztów proponujemy:

 • ANALIZĘ SADR  - analiza pod kątem rozwiązania stosowanego na stanowiskach pracy.
 • ANALIZĘ ASRSP - analiza kosztów ponoszonych na konkretne stanowisko pracy


ANALIZA SADR

Polega na ocenie kosztów ponoszonych na zakup konkretnego środka ochrony indywidualnego w skali roku w aspekcie zachowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy.

W ramach analizy otrzymują Państwo propozycję alternatywnych rozwiązań produktowych pozwalających na optymalizację kosztów lub wskazania dotyczące stosowanych ŚOI pozwalające na wydłużenie okresu użytkowania oraz obniżenie kosztów użytkowania.


ANALIZA ASRSP

Dokonujemy porównania kosztów ponoszonych na wyposażenie jednego pracownika danego stanowiska przy stosowaniu dotychczasowych i możliwych rozwiązań w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu pracy i czasu użytkowania poszczególnych środków ochrony indywidualnej spełniających niezbędne wymagania prawne.

Analiza kosztów obejmuje także określenie kosztów ponoszonych na wyposażenie wszystkich pracowników związanych z badanym stanowiskiem pracy.


DALSZE DZIAŁANIA

Zebrane wyniki pozwalają na wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań uwzględniających:
 • ergonomię,
 • bezpieczeństwo pracowników,
 • bezpieczeństwo pracodawcy,
 • ekonomię.

Po wskazaniu przez Klienta rozwiązania, które ma być wdrożone na stanowisku pracy, przygotowywany jest plan środków ochrony indywidualnej związanych z konkretnym stanowiskiem pracy.

Raport obejmuje:

 • karty produktów,
 • instrukcje,
 • przygotowanie materiałów dla służb BHP i działu zakupu wskazujących sposób identyfikowania i weryfikowania produktów,
 • dokumentację zawierającą karty produktów,
 • deklaracje WE,
 • kopie instrukcji użytkowania,
 • certyfikaty, dodatkowe informacje i opinie.

W celu nawiązania współpracy lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: outsourcing@robod.pl
Drukuj