strzalka

10

12. 18

Jesteśmy gotowi!

Rodob

Rozporządzenie (UE) 2016/425, zastępujące dyrektywę 89/686/EWG, które weszło w życie 21 kwietnia 2018r., określiło wymagania dla wszystkich podmiotów łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Wszystkie wyroby wprowadzone do obrotu po 21 kwietnia 2019 roku muszą pozostawać w zgodności z wymogami rozporządzenia 2016/425. Do tego dnia producenci ŚOI, aby realizować sprzedaż, muszą uzyskać certyfikaty badania typu UE.

Wszystkie produkty marki ROBOD, które zdecydowaliśmy się wprowadzić do obrotu po 20 kwietnia 2019 zostaną dostosowane do wymagań rozporządzenia (UE) 2016/425.

Na dzień dzisiejszy 90% linii produktów należących do ŚOI ROBOD S.A., w tym 100% rękawic ROBOD - tj. ponad 60 linii ŚOI jest już re-certyfikowanych i posiada badania typu UE, w tym 2 produkty w III kategorii.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.robod.pl/ce, którą uzupełniamy krok po kroku deklaracjami zgodności UE w oparciu o rozporządzenie 2016/425. Na stronie także znajdziecie Państwo instrukcje użytkowania oraz karty katalogowe.

 

link do artykułu - Atest 12.2017 - Rewolucja, a może jednak ewolucja?

Drukuj